Mette Maj Krag


I am from Denmark, grew up in Copenhagen, but am now living on the beautiful island of Samsø.

I have been with Shri Kali since 2011. I first came to the ashram, with no former yoga experience, to do the 500 hour Teacher Training. It was the first stop of what was meant to be a longer round-trip of India. The journey ended there! I had found what I didn’t know I was looking for. As a trained Clinical Dietician and personal trainer I had a background of many years of studies in nutrition and anatomy. But I always felt that there was something missing – the fragmented view of the human being never seemed quite right to me. Being introduced to the logical, traditional, spiritual system taught at Shri Kali felt like “coming home”. I felt like so many things that I had only known unconsciously till then were being put into words in the talks. Even with no previous yoga experience it was clear to me, that this is a unique system - a wholesome life-science based on the underlying changeless principle – and it gave all the answers that modern science was unable to provide. I’ve never seen Bhagavan without answers.

Also I found, that the prana-based asana series allowed me to very quickly perform asanas, that I would have before thought impossible. But more importantly, the way of teaching asanas taught me to trust and appreciate my body and thus helped me recover physically and mentally from years of cancer treatment in my childhood and youth.


I now divide my time between my studies at the ashram and teaching Tantra Yoga classes, Ayurvedic Walking Massage and organizing workshops at Shri Kali Danmark.


If you would like more information about my experiences at Shri Kali Ashram please don’t hesitate to contact me.

På dansk:

Mette Maj Krag


Jeg er fra Danmark, opvokset i København, men bor nu på den smukke ø Samsø .

Jeg har studeret hos Shri Kali siden 2011. Jeg kom til ashram’en, uden tidligere yoga erfaring, for at få en 500 timers yogalæreruddannelse. Det var det første stop på det der skulle have været en længere rejse rundt i Indien. Rejsen endte der! Jeg havde fundet, hvad jeg ikke vidste, jeg ledte efter. Som uddannet klinisk diætist og personlig træner, havde jeg en baggrund med mange års studier i ernæring og anatomi. Men jeg følte altid, at der manglede noget - det fragmenterede syn på mennesket virkede aldrig helt rigtigt for mig. Da jeg blev introduceret til det logiske traditionelle spirituelle system der undervises i hos Shri Kali føltes det ligesom "at komme hjem". Jeg følte, at der i undervisningen blev sat ord på mange ting, jeg kun havde fornemmet i min underbevidsthed indtil da. Selv uden tidligere yogaerfaring stod det klart for mig, at dette er et unikt system – en livs-videnskab der bygger på det grundlæggende uforanderlige princip, og som gav alle de svar, den moderne videnskab ikke var i stand til at levere. Og jeg har aldrig set Bhagavan uden svar.

Jeg fandt også, at den prana-baserede asana-serie meget hurtigt gjorde mig i stand til at udføre asanas, som jeg før ville have troet var umulige. Men endnu vigtigere - asanas lærte mig at stole på og værdsætte min krop og dermed hjælpe mig med at komme mig fysisk og mentalt over flere år med kræftbehandling i min barndom og ungdom.


Jeg deler nu min tid mellem at studere i ashram’en og at undervise i Tantra yoga, ayurvedic walking massage og organisere workshops for Shri Kali Danmark .


Hvis du vil vide mere om min oplevelse af at studere hos Shri Kali Ashram, eller er interesseret i at komme med mig dertil på retreat, så er du meget velkommen til at kontakte mig.